GENELGELER

Konu: Tüzük ve programa aykırı eylem ve söylemi disiplin kuruluna şikayet etme.
Öncelikle tüzüğün 67-76. maddeleri okunmalı. Disiplin kurulları partinin bağımsız organlarıdır. Bu nedenle  İl ve yüksek disiplin kurulu ayrı bir liste ile seçilirler. Hukuk dışı partiyi yönetenler 68. maddeye koydukları,
PM’nin, MYK’nın istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu’nca, il yönetim kurulunun istemi ile il disiplin kurulunca karar bağlanır diyerek bağımsız organı kendilerine bağlamışlar. Bu nedenle dilekçeler disiplin kuruluna ulaşmaz. İl yada genel merkeze hitaben yazılmış disiplin konulu dilekçe, yönetimler için hiç bir işlem yapmayacağı ideal bir dilekçedir.
68. maddede kimler için hangi disiplin kuruluna dilekçe verileceği yazılıdır.
Her üye partide eşit haklara sahiptir. Partideki faaliyetleri Anayasa, SPK, dernekler kanunu,  medeni kanunun güvencesi altındadır. Disiplin kurulları parti içi mahkemelerdir. Tüzüğün ilgili maddeleri okunmalı, ona göre yazılacak dilekçeyi destekleyici belge ve bilgilerle birlikte ilgili kurula verilmelidir. Örneğin ilçede belediye başkanı hariç ilce yönetimi dahil her üye için  il disiplin kuruluna dilekçe verilmelidir. Disiplin için ilçelere verilen dilekçelerin bir anlamı yoktur. Disiplin kurulları bağımsız organ olduklarından dilekçeler direkt İl disiplin kuruluna, CHP Yüksek disiplin kuruluna hitaben yazılmalıdır. Hitabınıza bulunduğunuz ilin ismini ilave edebilirsiniz. İl disiplin kuruluna yazılan dilekçeler il başkanlığına, yüksek disiplin kuruluna yazılan da  genel merkeze teslim edilmelidir. İl ve genel merkezde gelen giden evraklar kayıt altındadır. 2 adet yazdığınız dilekçenin sizde kalacak kısmına  mühür yada yazı ile ilgili bilgileri yazıp yada mühür vurarak size vereceklerdir. Alındı belgesi almış olacaksız.
Bunun dışında ısrarla takip edilmelidir. Bir şey çıkmazsa siz görevinizi yapmış, yöneticiler görevini yapmamış olur. Her şeyi üyelerle paylaşıp her kim tüzüğe uymaz değiştirmek için görevinizi yapmaya devam edeceksiniz. Biraz ilgilenen her üye tüzük ve kanunları anlar ve gereğini yapar. Takip edilse,  her üye neler yapar, su örneği verelim.
Medeni kanun 75. maddesini bilen her üye, ilce yada il yönetimi görevden alınmışsa,  Sulh Hukuk Mahkemesine,verecekleri şikayet dilekçelerine kay yum için de isimler vererek kongre yapılmasını sağlardı.
Görevden  alınan bir avukatsa  çoğu yerde bunu yaparak kongre yaptırdı. Maalesef parti üyesi avukatların çoğu partinin değil hak hukuk tanımayan yöneticilerin avukatlığını yapmaktadır. Parti üyesi avukatlar hukukçu olduğunu id da ediyorlarsa partinin tüzük ve programa aykırı hareket edenlere karsı Parti hukukunu korumalıdırlar.

Konu:İlce yönetimi görevden alınmışsa ne yapmalı:

 “İlçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu birlikte veya yalnız ilçe yönetim kurulu görevden alınmışsa il yönetim kurulu, başkan dahil (5) kişilik bir geçici kurul atar.İlçe geçici kurulu, (30) gün içinde seçimleri yapmak üzere olağanüstü ilçe kongresini toplar.” Madde- 44 / C
Kongre yapılmamışsa tek yol derhal mahkeme kararıyla kongre yapılmasını sağlamaktır.üyeler yada görevden alınan başkan ve yönetim kurulu üyeleri  Sulh Hukuk Mahkemesine verecekleri  dilekçelerine, kayyum için isimler vererek kongre yapılmasını sağlamalıdır.Üyeler,  partiye, hukuk mücadelesi verenlere sahip çıkmalıdır.

 Konu:il yönetiminin görevden alınması,  ne yapmalı;

“İl başkanı ve il yönetim kurulu birlikte veya yalnız il yönetim kurulu görevden alınmışsa Merkez Yönetim Kurulu, başkan dahil (7) kişilik bir geçici kurul atar. İl geçici kurulu (45) gün içinde seçimleri yapmak üzere olağanüstü il kongresini toplar.” Madde- 44 / B
kongre yapılmamışsa MYK,PM ve atadıkları suç islemeye devam ediyor demektir.Tek yol derhal mahkeme kararıyla kongre yapılmasını sağlamaktır.üyeler yada görevden alınan başkan ve yönetim kurulu üyeleri,  Sulh Hukuk Mahkemesine,verecekleri şikayet dilekçelerine kayyum için de isimler vererek kongre yapılmasını sağlamalıdır.

 Konu:il ve ilce başkanlarının istifa etmesi, görevden alınması.

 “Yönetim kurulları kendi içinden  yada  herhangi bir üyeyi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla geciktirilmeden seçer,” Madde-42/D 44 /A
Üyeler yapılanların, tüzüğe uyup uymadıklarını kontrol edecek, partinin hukukuna uyan yönetimlerini destekleyecektir

Konu:Parti hukukuna uymayanlarla mücadelesinde, üyeler ne yapmalı:

 Mücadele partinin hukukuna uyanlarla, uymanlar arasında olmalıdır.
Partinin hukukuna uymayanlar partiden hukuk yolu ile uzaklaştırılmalıdır
Üyeler hukuka uymayanları değil, hukuk mücadelesi verenleri destekleyecek kendi hukukuna sahip çıkacaktır.Üyelerin hak ve hukuklarının güvencesi, tüzük ve ona uyan yöneticilerdir.Üyeler parti barışını da bu yolla korumuş olacaktır. 

Konu:Tüzük ve programa aykırı harekete,parti sucuna karsı  ne yapılmalı.

 

“Parti suçlarında yazılı olan, tutum,davranış ve eylemler ile bunların yapılmasını desteklemek, kolaylaştırmak ve övmek parti suçudur.” Madde-70
Üyeler, tüzük ve programa aykırı eylem ve söylem varsa,derhal disiplin kurullarına dilekçe verecek gereğini yapacaktır.Parti sucu isleyenlere yardim etmek ve göz yummanın da parti sucu olduğunu unutmayacaktır.Partinin hukukuna uymayanların ülke yönetimine geldiklerinde,Anayasa ve kanunlara da uymayacakları bilinmelidir.Partinin ve ülkenin yararı için hukuksuzluğa asla mu sade edilmeyecektir.

Konu: ÇALIŞMA İLKELERİ, Üyelerin titizlikle uyacağı rehberidir.

 “Partililer toplum hayatının ve parti görevlerinin gerektirdiği yetenekleri kazanmak; sorumluluk yerlerine, partinin başarılı, bilgili ve yetenekli üyelerinin seçilmelerini sağlamak için sürekli çaba harcarlar.
Siyasal yaşamda; erdemliliğe, üretkenliğe, yeteneğe ve emeğe uygun yükselmek esastır. Partililer, bu ilkelere uymakla, parti yöneticileri de bu ilkeleri uygulamakla yükümlü ve sorumludurlar.” Madde-5
Yukarıdaki niteliklere uymayan hiç kimse partinin yönetim kademelerine getirilemez.Atamayla gelenlerin, görevleri bittiğinde partinin kapısının önünden bile geçmedikleri,hatta aleyhine çalıştıkları yüzlerce örnekle görülmüştür.

GENELGELER için 2 cevap

 1. Hülya Yıldırım der ki:

  Üyeler, tüzük ve programa aykırı eylem ve söylem varsa,derhal disiplin kurullarına dilekçe verecek gereğini yapacaktır.Parti sucu isleyenlere yardim etmek ve göz yummanın da parti sucu olduğunu unutmayacaktır.
  Yukarıdaki cümlede yazanın aksine biz üyelerin, disiplin kuruluna dilekçe veremeyeceğimiz söylenmekte… Bizler ilçe başkanlarına ve ilçe sekreterlerine verdiğimiz dilekçe ve tutanakları takip edememekteyiz… Başkan yetkisini kullanarak il’e göndermediğini söylemekte ve hatta dilekçelerimiz kaybolmakta… Yaptığımız eylemde bize karşı dönmekte, suçlular kollanmakta ama suçsuzlar ve dilekçe veren vede tutanak tutanlar dışlanmakta… Bu konuda bizlere detaylı bilgi aktarırsanız, hem kendimizi hem arkadaşlarımızı hemde partimizi zor duruma düşürmeye çalışanlara karşı, bilinçli olarak mücadele edelim.. Saygılarımla.

  • admin der ki:

   Sayın yıldırım
   İlginize teşekkür ederim. İste üye böyle olmalı.
   Partiye bilgili üyeler sahip çıkacak, koruyacaktır.
   Partide barış, hukuka uyulduğunda, uymayanlar görevlerinden alınırsa olur. Çalışmalarınızda basarılar.

Yorumlar kapalı.