İzmir Millet vekilleri

İzmir Millet vekillerinin  Karnesi                                          A        B             C        D

 1. KIVILCIM KEMAL ANADOL – İZMİR                       5         5             0       114
 2. CÂNÂN ARİTMAN- İZMİR                                      6        23            0        71
 3. SELÇUK AYHAN – İZMİR                                           4        30            0       150
 4. BÜLENT BARATALI – İZMİR                               36        75           0        290
 5. AHMET ERSİN – İZMİR                                               7         44           2        281
 6. ABDURREZZAK ERTEN  – İZMİR                          1         22           0         44
 7. ŞÜKRAN GÜLDAL MUMCU- İZMİR                          0         2             0          0
 8. OĞUZ OYAN – İZMİR                                                9       10          0         18
 9. HARUN ÖZTÜRK – İZMİR                                            1        6             0        15
 10. MEHMET ALİ SUSAM  – İZMİR                               5      25         0         34
  A-İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri
  B-İmzasının Bulunduğu Teklifler
  C-Sözlü Soru Önergeleri
  D-Yazılı Soru Önergeleri
  23. Dönem CHP li millet vekillerinin Çalışmaları  15.03.2011
  chpuye.com