İstiklal Savaşında Bozguncular ve Casuslar. Feridun Kandemir

Feridun Kandemir – İstiklal Savaşında Bozguncular ve Casuslar – Yakın Tar.Yay-1964.pdf

Feridun Kandemir – İstiklal Savaşında Bozguncular ve Casuslar – Yakın Tar.Yay-1964
Tarihi bilmeden geleceği bilmenin imkanı yok. oku oku oku oku milli Kurtuluş Savaşı’mızın tarihini oku ki bugünü ve geleceği iyi değerlendirip bir öngörün olsun. Ne yapacağını bilirsin.

Saygılarımla

CHP Üye