ilkelerimiz

ÇALIŞMA İLKELERİ
Çalıştay da  öncelikle partimizin Tüzük ve programını, kadrolarını konuşacağız, buralardaki eksikliklerimizi düzelteceğiz. Amacımız parti yönetimlerimize, TBMM grubumuza, belediye kadrolarına yardımcı olmaktır.

Parti içinde demokrasi yoksa ülkede olması mümkün değildir.Bu da üyelerin parti yönetimine, karar ve çalışmalarına katılımıyla mümkündür.

Tüzüğümüz. “Partinin bütün görevleri, tüzük kuralları içinde, partililerin tümüne açıktır.”der. Partide herkes eşit haklara sahiptir. Her üye ve yönetici görevini yapacak partinin başarısı için çalışacaktır, der. Bunu nasıl yapacağız?

Partinin her kademedeki yönetilicilerini denetleme ihtiyacı vardır. Seçmenlerin vekillerini, üyelerin yöneticilerini, denetlemek zorundadır. Calıştay bu görevi en iyi şekilde yapmayı amaç edinir.

il, ilçe kongresinde, kurultayda delegelerin yaptığı denetlemeyi, üyeler olarak sürekli yapacağız. Delegelerin denetleme görevlerini yeterince yapıp yapmadıkları bir yana denetleme sürekli yapılması gereken bir görev olmalıdır. Kongre ya da kurultay temsilcilerinin bu görevlerini yaparken de onlara yardımcı olacağız.

Üye olduğumda 2 partilinin önerisi alındı, Üyeliğime itirazı olan var mı diye aday üye listesi ilçenin panosuna asıldı. Üye olurken ilçe yönetiminin ve üyelerinin denetiminden geçtikten sonra 6. aydan sonra üye olmaya hak kazandım. Üye için bu denetlemeyi yapan parti il, ilçe ve genel merkez yöneticileri için bunu yapıyor mu? Böyle bir adaletsizlik eşitsizlik olabilir mi?Biz üyeler bu eşitsizliği ortadan kaldırmayı çalışacağız.

Her kademedeki parti yöneticilerini, belediye kadrolarını milletvekili kadrolarını denetleyeceğiz. Parti hukukuna göre seçilmemiş, parti hukukuna uymayanları bulundukları yerlerden uzaklaştırmaya çalışacağız.

Parti kadroları bir günde yetişmiyor. Bizlerin görevi bilgili yetenekli erdemli kadroları  çoğaltmak olacaktır. Bu bilinçle hiç kimseye haksızlık yapmadan eleştiri özeleştiri davranışı içinde denetleme görevimizi yapacağız.

Siyasal yaşamda; erdemliliğe, üretkenliğe, yeteneğe ve emeğe uygun yükselmek esastır ilkesine göre hareket edeceğiz.

Partinin ilkelerini, programını, kurultay bildirgelerini ve kararlarını, seçim bildirgelerini, partinin genel ve yerel politikaları ile hizmetleri hakkında görüşlerimizle katkıda bulunacağız. Bu görüşlerin yurttaşlara duyurmak da görevimiz ve amacımız olacaktır

Yurttaşların ülke ve yöre sorunları ile ilgili görüşlerini partinin yetkili organlarına aktarmaya çalışacağız.

Her Türk vatandaşı ülke sorunlarıyla ilgili görüsünü  söyleme hakkı vardır. Üye olarak, sorunlar ve gündemdeki konularla ilgili fikirlerimizi söyleyeceğiz.

Her  vatandaş tüm partilerle ilgili olumlu yada olumsuz görüş bildirme hakkına sahiptir. Haksızlık yapmadan öncelikle  kendi partimizden başlayarak bu hakkımızı özgürce kullanacağız.

“Partinin bütün görevleri, tüzük kuralları içinde, partililerin tümüne açıktır.Partili için başarı, Partinin başarısıdır. Siyasal eylem Partinin eylemidir.

Partililer; özel yaşamlarında, görevlerinde, işlerinde ve üyesi bulundukları kuruluşlarda, Partinin ilkelerine ve doğrultusuna uygun davranırlar ve çalışırlar.

Partililer toplum hayatının ve parti görevlerinin gerektirdiği yetenekleri kazanmak; sorumluluk yerlerine, partinin başarılı, bilgili ve yetenekli üyelerinin seçilmelerini sağlamak için sürekli çaba harcarlar.

Siyasal yaşamda; erdemliliğe, üretkenliğe, yeteneğe ve emeğe uygun yükselmek esastır. Partililer, bu ilkelere uymakla, parti yöneticileri de bu ilkeleri uygulamakla yükümlü ve sorumludurlar.” Tüzük Madde-5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir