G.Baş. MYK ya

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kuruluna

Konu: İstanbul il yönetimi-ne yapmalı

Problem nasıl çözülür Hukuksuzluk nasıl düzeltilir.
Atamış olduğunuz il yönetimini derhal görevden alın.
Prof. Dr. Nurettin Sözen başkanlığında bir heyet görevlendirin.
3 hafta içinde il kongresi toplanarak görevlerini yapsın.
“Istanbulda il başkanlığı yapacak 20 bin kişi vardır” GBY. Gürsel Tekin
Partiyi atayarak yönetmeye son verin.
Bırakın örgütümüz bu görevi yapsın.
Derhal parti meclisinden bütün illerde üyelerin katılacağı önseçim kararı alin.
Vekil atama yok,herkes gitsin kendi bölgesinde bütün üyelerle secim çalışmalarına baslasın.

Gereğinin yapılmasını arz ederim

10.03.2011
CHP İstanbul/Eyüp ilçesi üyesi
Mazlum Vural

2. söz programa aykırı çıkarılmalı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel  Başkanlığına

Partimizin  verdiği 41 sözün 2. si sudur:
Hak ve özgürlükleri  güvence altına alan ve genişleten yeni bir Anayasa;şeffaf, katılımcı ve uzlaşmacı bir süreçle hayata geçirilecek.”
Partimiz bu sözü veremez.
Parti programımızda yeni anayasa yapma sözü  yoktur.
Bu konu programda DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ  bölümünde
Anayasanın, evrensel hukuk devleti normları ile uyuşmayan maddeleri değiştirilecek”  sözü vardır.sayfa 33
Parti yöneticileri program ve tüzüğe göre hareket etmek, bun göre de söz vermek  zorundadır.
Programa ve Tüzük kurallarına, kurultay ve yetkili organ kararlarına aykırı davranmak, ile bunların yapılmasını desteklemek, kolaylaştırmak ve övmek parti suçudur.
Tüzük madde 70/A/a
Bu nedenle 2. söz 41 sözün içinden çıkarılarak programdaki gibi söz verilmelidir
Bilginize sunar gereğinin yapılmasını arz ederim
31.03.2011
Mazlum Vural
CHP İstanbul/Eyüp ilçesi üyesi

CHP 25. sözü vermemeli.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel  Başkanlığına

Partimiz açıkladığı bildiride TÜRKİYE’YE   41 SÖZ  vermiştir.
25. söz  “Siyasi Partiler Yasası demokratikleştirilecek, lider sultasına sonverilecek.” Dir.
Bu sözü veren yöneticilerimiz  SPK nu bilmedikleri anlaşılıyor.
Kanunu bilmedikleri gibi partileri  de bilmiyorlar.
Hedef,  SPK nu değiştirerek, ileri lider suntasına geçmek midir?
Bu sözle, kanunları bilmeyenler inanabilir. Peki bilenler için ne hedeflenmektedir.
“Mevcut Siyasi Partiler Kanunu Kanun ile siyasi partilerin siyaset yapma alanı anti-demokratik şekilde sınırlandırılmıştır.”
Bu tespit yanlıştır. Siyasi partiler ülkenin Anayasasını,kuruluş felsefesini, değerlerini, parçalanmasını tartışmakta ve fırsat buldukça da uygulamalarda bunu göstermektedir.
“Kanun lider sultasının gelişmesine de temel oluşturmaktadır.”
Bu kocaman bir yalandır. Genel başkan MYK nu tek basına atadı, PM sini tek basına yaptı.  SPK  bunu mu  söylüyor.Genel başkan,il ve ilce başkanı adayı olmak için Önceden üyelerin %10 ‘un önerisi yeterken %20 ye çıkarmak kanunda var mı ?Olağan üstü kongre için noter şartı,kürsü önünde imza atmak kanunda var mı?Bilmeden Lider suntasını SPK na dayandırmak  cahilliktir.
“Kanun ile siyasi partilerin özgürlük alanları sınırlandırılmış ve partiler tek tipleştirilmiştir.”
Dernekler kanunu da tek tiptir derneklerin hepsi aynı mı?, Basın kanunu da  tektir. Basın ve gazeteciler hepsi bir mı? Öyle ya su basın bu basın derken neyi kastediyorsunuz ? Tek tip oldukları için mi anayasa oylamasında akla kara gibi evet ve hayır diye 2 ye ayrıldılar.
SPK‘unda var mı rakip partinin tüzüğünden kopya çekmek.
Genel başkanın MYK nu istediği gibi seçmesi.
Kanun değil sanki büyü, ne hikmetse sadece parti yönetici olanları etkileyerek partilerin tek tip olmasını sağlıyor. Yerseniz.
“Siyasi partilerin kapatılması çok istisnai durumlarda ve son çare olarak mümkün olacaktır.” Bu konuda değişiklikler yapılmış Anayasa sucu islemiş parti kapatılmamıştır. Bunun ilerisini mi istiyorsunuz.
Anayasal düzeni değiştiren partiler kapatılmasın mı diyoruz?
“Parti içi demokrasi koruma altına alınacaktır.
Partiler yöneticiler Anayasaya, kanunlara  uymuyor. Parti yöneticileri program ve Tüzüğe aykırı hareket ediyor.Yeterince kanun var. Bunlara uymayan, çıkan kanunlara niye uysun ki.Hukuka uymayanlar parti içi demokrasiyi korumayanlardır.
Hukuka uymayanlar partilerden uzaklaştırmadan parti içi demokrasi olabilir mi?
“Partilere geniş özgürlük alanları tanınacaktır.”
Daha dün partiler,Yurtta Barış Dünyada barış ilkesini savunan emperyalizme karsı savaşmış ülkemizi,  işgalci güçlerle savaşa soktu.
Daha neyin özgürlüğünü vaat ediyor partimiz.
“Partiler, üyelerinin demokratik haklarına zarar vermedikleri sürece, iç işleyişlerine özgürce karar verebileceklerdir. “
SPK, partilerin iç islerine karışıyor demekte kocaman bi yalandır.
Bakın bakalım kanunda bunlar var mı?
Tüzüğü istediğin zaman değiştirmek.
Parti yönetimi Milletvekili,belediye başkanı meclis üyeleri
adaylarını merkezden atar.Aday listelerinde sıralamayı istediği gibi yapar.
IL ve ilce örgütlerini atar. Beğenmediğini görevden alır.
Genel başkanlar istediği kişiyi üye yapıp, istediği göreve atar.
Bunlara itiraz edenleri, görevden alıp disiplin kuruluna bile verebilir.
Milletvekili listelerini tek basına yapar, kendisini istediği yere yazar.
Partiyi genelgelerle yönetir.
Kendi yaptığı tüzüğe canı istediğinde uymaz.
Genel başkanların atayarak vekil yaptıkları, istifa edip  parti değiştirebilir. Bundan sorumlu tutulamazlar.
Parti yönetimlerinin, bunun gibi özgürce yaptıkları onlarca örek verebiliriz.
Elbet deki Partileri yönetenler bunları yaparken,üyelerinin demokratik haklarına hiç bir zaman zarar vermez.
Kağıt üzerinde listelerde sadece isimleri yazılı olan üyelere zarar vermek imkansızdır zaten.
Üyeler  sadece parti içi demokrasi istiyor. Bu da ancak üyelerin kendi haklarına sahip çıkıp mücadele ettiklerinde mümkündür.
Ülkede  ileri demokrasi ve  İleri parti içi demokrasi istemiyoruz.
25. söz verilmemeli, bildiriden çıkarılmalıdır.
Partimiz bunun yerine, kamu yararı gözetmeden hukuka aykırı yapılan özelleştirmeler konusunda söz verebilir.
Gereğinin yapılmasını arz ederim
30.03.2011
Mazlum Vural
CHP İstanbul/Eyüp ilçesi üyesi

Partililer bilgileri kendi kaynağından almalılar.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına,

Genel başkanımız deniz Baykal karsı iftira ev yanlardan oluşan bir saldırı söz konusudur.Saldırı onun sahsında CHP sine karsıda yapılmaktadır..Tartışmalara girmeden parti yönetiminden 3-4 cümlelik bir resmi açıklama görmek isterdim. Maalesef Medyada sadece gazetecilerin sorularına verilen yanıtları görmekteyiz.
Kaset komplosunun hesabi sorulmadı, açığa çıkmadı.
Partimiz elbette ki bütün enerjisini ülkenin problemlerine çözüm üretmeye harcamalıdır. Ancak komploya karsı koyamayan bir parti, ülkenin problemlerini de çözmede zafiyet gösterir. Kamuoyunda tartışılan konularla ilgili partimin resmi görüsünü, chp.org.tr sitesinde yazılı yapmalıdır.
Partililer bilgileri kendi kaynağından almalılar.
Gereğinin yapılmasını arz ederim

11.03.2011
CHP İstanbul/Eyüp ilçesi üyesi
Mazlum Vural
Ekte: sayın Batuma yolladığım yazı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğine

Sayın genel sekreterim ittifak ile ilgili cevabınızın medyaya nasıl yansıdığını hep birlikte gördük.Medyada buna benzer saptırmalar ve tamamı yalan olan çok haber yapılmaktadır. Bunların yalan olduğunu, gerçek bilgileri başka İnternet sitelerinde mi okuyup öğreneceğiz?
Bir üye olarak genel sekreterimin gerçekte ne söylediğini farklı bir siteden mi öğreneceğim? Üyesi olmadığım  siteye bunun için üyemi olmalıyım?
Bu durum, bir üye olarak beni son derece rahatsız etti.
CHP li üyeler partisiyle ilgili tüm bilgileri onun resmi sitesinden öğrenmeliler.
“iletişimin eksik olduğu yerde çatışma çıkar”.partimizin ve ülkemizin yalan yanlış sözlerle harcayacağı zamanı yoktur.
Partimle ilgili tüm bilgileri partimin chp.org.tr sitesinden öğrenmek istiyorum.
Sayın sekreterim bundan böyle MYK,PM üyeleri ile millet vekillerinin kamuoyunda tartışılan görüşlerini  kendi sitemize koyun ki üye olarak bilgiyi direkt kaynağından alalım.
Çalışmalarınızda basarılar dilerim
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Sevgi ve saygılarımla

22.11.2010 CHP İstanbul/Eyüp ilçesi üyesi Mazlum Vural

Not- Lütfen genel sekreterime kağıt çıkısı alarak iletin Sevgi ve saygılarımla

Sayın Genel başkanım Önseçim tartışılmaz yapılır

Sayın Genel başkanım

Genel Başkan Yardımcısı Tekin Egedesonsöz’e konuştu: 28 Şubat 2011
Önseçim için ne dedi?
“Mevcut üye sisteminde parti içi demokrasiden söz etmek doğru olmaz”
Atamamayla, delege sistemiyle,sokak da  üye yapmakla,(MYK kararıyla üye yapanları bilemem) 25 e yakın üyenin partilinin olmadığı atanmış PM ile doğru olur mu?
“Parti içi demokrasinin sağlıklı işlemesi için mutlaka siyasi partiler yasasının değişmesi gerekiyor.”
SPK nun da  bunu yapmaya engel yoktur. Söyleyen yalan söylemektedir
PM sini dikkate almayan, MYK yı tek basına seçen, ilce yönetimini dahi atayan Genel başkan ve MYK olunca mı demokrasi oluyor.SPK  böyle mi diyor
“Öbür türlü demokrasiyi işletmek zor. Üyelik sisteminin değişmesi gerekiyor.”
Değişim tüzüğe  aykırı sokakta üye yapmak midir
“Avrupa Birliği diyoruz. Avrupa ülkeleri nasıl seçiyor.Vatandaş oyunu kullanır, kullanırken de kimleri milletvekili görmek istiyorsa onu işaretler”
AB de vatandaş  Millet vekili adaylarının belirlenmesinde oy kullanmaz.  Asla buna karışmaz buna partinin üyeleri karışır.
Burada vatandaş milletvekili seçiminde  oyunu atarken tercihini kullanır Bağımsız adaylar da oy verebilir.
Aday belirleme farklıdır- seçimlerde o adayları seçmek farklıdır. Her ön secim sorusunda SPK  demek konuyu bilmeyen insanları kek yerine koymaktır.
Önseçim tartışılacak bir şey değildir. Bir an evvel Uygulanması gereken aday belirleme yöntemidir.
Oy verip seçeceği   insanları belirleme hakkı üyenin olmayacakta sizin mi olacak.
Bu saçmalıkları dinleyerek zaman geçirilmesini istemiyoruz.
Üyeleri hiçe sayan bu davranışları kınıyorum.
Adayları oylarımızla vekil seçen üyeler değil mi.?
Üyeler halkın ta kendisi değil mi?
Üyelerin seçmenlerin aşağılanmasına  mu sade etmeyin
Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin derhal istifa etmeli yada görevinden alınmalıdır.
Buna seyirci kalmak onaylamaktır,
Üyelerden ( seçmenlerden) kaçan onların onayını almayan hiç kimsenin milletvekili olmaya hakkı olmaz.
Devrimci gibi davranın  üyelere oylarıyla adaylarını seçme hakkını onlar verin.
PM sinden derhal Tüm Türkiye’de önseçim kararı aldırın

4.3.11
Mazlum  Vural
İstanbul / Eyüp ilçesi üyesi

SPK na aykırı hareket etmeyin

Cumhuriyet Halk Partisi Genel  Başkanlığına

Konu: SPK na aykırı hareket

 PM 27 ilde önseçim,2 ilde de aday yoklamasıyla aday tespiti yapmıştır.Tespit edilen aday şayisi 125 dır.
Bu illerin 8 inde   kont ezandan aday gösterileceği kararı alınmıştır.
Oysa Siyasi Partiler Kanunu‘na göre bu sayı 6 olması gerekir.
SPK (Ek: 31/7/1998 – 4381/7 md.)
 Siyasi partiler, ön seçim ya da aday yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde, toplam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının % 5’ini aşmamak üzere, ilini, seçim çevresini, aday listesindeki sırasını, ön seçim veya aday yoklaması tarihinden en az on gün önce Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek koşuluyla merkez adayı gösterebilirler.”
550 tamsayısına düsen rakam 27 dır.
Bütün illerde önseçim yapılsaydı en fazla 27 kişiyi kontezandan listelere koyabilirdiniz.
Sadece İstanbul da ön secim yapılsaydı 27 kişiyi kontezandan listelere koyabilir miydiniz. İzmir yada Ankara da gösterebilirmişsiniz.
Önseçim yapılan illerde en fazla 6 kişiyi kont ezandan listelere koymak zorundasınız.
Fazlası SPK na aykırı hareket etmektir.
Kurultayda PM listelerinde uymadığınız kadın kotası hatasını burada yapmayın.
Bir şey çıkmaz mantığı kabul edilemez.
Adayların %90 inin merkez yoklamasıyla belirlenen secimde önseçim yapılan yerlere 2 kişi daha atayacağım diye hukuku çiğnemeyin.
Gereğinin yapılmasını arz ederim
04.04.2011
Mazlum Vural
CHP İstanbul/Eyüp ilçesi üyesi

Tanrı kulu ve Gürsel Tekini derhal görevinden alın.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına

Sayın kılıçdaroğlu
Sizi kamuoyunda tartışma konusu yapılanları MYK ya almayın diye uyarmıştım.
Yardımcınız Tekin  Esfender Korkmaz’ için, “Tombaladan vekil” dedi.
Necla Arat içinde ayni ifadeyi kullanmıştı.
Sezgin Tanrıkulu,  PM üyeliği Mehmet Faraç’ı tehdit etti.Arkasından Tekinde tehdit etti.Bunlar parti sucudur.
Parti hukukuna aykırı davranışlar disiplin mekanizması isletilerek, kişinin disiplin kuruluna verilmesi sürecinde konuşulur. Partili olan bunu yapardı.
Medya aracılığı ile parti üyesi tehdit edilmiş, millet velimizi küçültücü ifadeler kullanılmıştır.Kamuoyuna CHP liler birbirine girdi  diye yansıdı.
Siz sadece izleyecekmişsiniz. Görevinizi yapmak için ne bekliyorsunuz?
Siz partinin genel başkanı değil misiniz?
Bu görevlere siz atamadınız mi?
Tombaladan vekil sözü ile, sizi de aşağılamış olmuyor mu ?
Esfender Korkmaz kibarlık edip  Tekini istifaya davet etti.
Yanlış yaptı sorumlusu sizsiniz. Bunlara seyirci kalamazsınız.
Daha neyi bekliyorsunuz. Susmak onaylamaktır
Sezgin Tanrı kulu ve Gürsel Tekini  derhal  görevinden alın.
Parti hukuku gereği disipline verilmelidir
Gereğinin yapılmasını arz ederim
26.03.2011
Mazlum  Vural
İstanbul / Eyüp ilçesi üyesi